Wspólnie dla Zaodrza: Historia Spółdzielni Socjalnej

Proces Remontu i Adaptacji Budynku

Podzielmy się z Tobą etapami remontu i adaptacji budynku, który odzwierciedlał nasze zaangażowanie w społeczność. Zobacz, jak miejsce, które pierwotnie było jedynie białą kartą, dzięki naszej pracy, stało się sercem dla lokalnych inicjatyw i programów. Fotografie przed i po remoncie ukazują nie tylko fizyczne zmiany, lecz także symboliczną przemianę, którą zainicjowaliśmy.

Przed

Po

Nasza Pasja i Wartości

Naszą pasją jest tworzenie pozytywnych zmian i głęboko zakorzenione zaangażowanie w społeczność. Kierujemy się wartościami, takimi jak szacunek, uczciwość i odpowiedzialność społeczna, które są nieodłączną częścią naszej codzienności.

Misja Wspierania Reintegracji Zawodowej

Kolejnym istotnym etapem naszej podróży jest misja wspierania reintegracji zawodowej lokalnych mieszkańców. Tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi zawodowemu, ufając w potencjał każdej jednostki.

Scroll to Top
Skip to content