Nasze projekty

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o wypełnienie załączników numer: 3, 4 i 12 oraz o przedłożenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wysłanie tych dokumentów na adres:

Spółdzielnia Socjalna Nasze Zaodrze

Nietkowice 97A, 66-100 Sulechów.

Telefon kontaktowy 797 176 370 lub 783 843 940.

Dokumenty zgłoszeniowe

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o wypełnienie załączników numer: 7, 8 i 15 oraz o przedłożenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wysłanie tych dokumentów na adres:

Spółdzielnia Socjalna Nasze Zaodrze

Nietkowice 97A, 66-100 Sulechów.

Telefon kontaktowy 797 176 370 lub 783 843 940.

Dokumenty zgłoszeniowe
Dokumenty dla asystentów realizujących program
Scroll to Top
Skip to content